Propietat intel·lectual

QUÈ PROTEGEIX EL DRET D’AUTOR?

La propietat intel·lectual protegeix els drets dels creadors sobre les seves obres literàries i artístiques, sempre i quan estiguin dotades d’originalitat. Són objecte de protecció pel dret d’autor, entre d’altres, les següents obres:

 • Els llibres, tríptics, impresos, escrits, discursos, al·locucions, conferències (i també les seves traduccions)
 • Les cançons i composicions musicals, amb o sense lletra (i també les seves adaptacions)
 • Les obres de teatre, els musicals, les coreografies, les pantomimes
 • Les pel·lícules i qualssevol altres obres audiovisuals
 • Les pintures, els dibuixos, els còmics i altres obres plàstiques
 • Els anuncis publicitaris
 • Les escultures
 • Les fotografies, tant si són fetes per professionals com per aficionats
 • El software, les apps i programes d’ordinador
 • Les bases de dades
 • L’arquitectura
 • Els gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i, en general, a la ciència

QUINS DRETS TINC COM A AUTOR?

La llei atorga als autors dos tipus de drets sobre les seves obres:

Drets morals

Són drets irrenunciables i inalienables de l’autor:

 • Divulgació: Decidir si l’obra ha de ser divulgada i en quina forma

 • Autoria: Exigir el reconeixement de la condició d’autor de l’obra

 • Integritat: Exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir qualsevol modificació o alteració perjudicial per als interessos o la reputació de l’autor.

 • Modificació: Realitzar canvis en l’obra respectant els drets adquirits per tercers

 • Retirada: Poder retirar l’obra del comerç, per canvis en les conviccions intel·lectuals o morals de l’autor (prèvia indemnització als titulars dels drets d’explotació)

 • Accés: Accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra quan es trobi en poder d’algú altre

Drets patrimonials o d’explotació

Confereixen al seu titular la possibilitat d’obtenir una compensació econòmica per l’ús de les seves obres per tercers. El titular dels drets pot autoritzar o impedir determinats usos de l’obra o, en alguns casos en què l’ús es troba emparat per algun límit o excepció legal, el titular podrà rebre una remuneració a través de les entitats de gestió col·lectiva com SGAE, AIE, AISGE o CEDRO.

Els principals drets patrimonials són els següents:

 • Reproducció: fixacions de l’obra com ara la impressió d’un llibre, la gravació sonora d’una cançó, la visualització d’una pel·lícula, etc.

 • Comunicació pública: actes com ara projeccions públiques de pel·lícules, exposició o publicació d’obres en portals web, emissió de cançons per la ràdio o en llocs públics, representacions teatrals, exposicions públiques d’obres d’art, emissions radiofòniques, etc.

 • Distribució: posada a disposició del públic de l’original o de les còpies de l’obra, en un suport tangible, mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma.

 • Transformació: actes com ara la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modificació en la forma de l’obra original de la qual se’n derivi una obra diferent.


QUÈ SON ELS DRETS AFINS?

La llei no només protegeix els drets que tenen els autors sobre les seves obres, sinó també els anomenats “drets afins”, els beneficiaris dels quals són els següents:

 • Artistes intèrprets o executants: tenen drets sobre les seves actuacions
 • Productors de fonogrames: tenen drets sobre els seus fonogrames
 • Productors audiovisuals: tenen drets sobre les seves gravacions
 • Organismes de radiodifusió: tenen drets sobre les seves emissions

COM PODEM ASSESSORAR-TE

La propietat intel·lectual és una de les principals especialitats de Domènech Corbella – Serveis Jurídics. Resoldrem totes les teves consultes amb rapidesa, eficàcia i professionalitat. El nostre assessorament inclou:

  • Revisió, negociació i redacció de contractes: Contractes de cessió o llicència de drets de propietat intel·lectual, contractes d’edició (per a editorials i per a autors), desenvolupament i llicència de software, llicències d’ús i manteniment, encàrrecs d’obres, creació de pàgines web, producció de fonogrames, cessió de drets sobre formats, etc.
  • Elaboració de Notes, Informes i Dictàmens jurídics: Analitzem a fons les qüestions legals que ens plantegis i t’oferim una resposta precisa i fonamentada a nivell legal, doctrinal i jurisprudencial, per tal que puguis prendre les millors decisions amb el coneixement de la legalitat vigent.
  • Procediments judicials: El nostre assessorament és integral. Si has d’acudir als tribunals per qualsevol litigi relatiu a la protecció dels teus drets de propietat intel·lectual, t’acompanyarem i et representarem al llarg de tot el procés.
  • Resposta a tot tipus de consultes: Formula’ns qualsevol dubte o consulta. La resoldrem amb la major rapidesa i eficàcia. Envia’ns un email, truca’ns o contacta’ns mitjançant el formulari de contacte de la web i t’atendrem de seguida.

 •