Propietat industrial

MARQUES I NOMS COMERCIALS

Són els signes o combinacions gràfiques i/o denominatives de signes (paraules, lletres, xifres, dibuixos, símbols, sons, fragàncies, etc.) que permeten distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa dels d’una altra.

El sistema més efectiu per a protegir una marca a Espanya és sol·licitant-ne el registre a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). El registre confereix al titular de la marca el dret exclusiu d’utilitzar-la en el mercat i a llicenciar-la a tercers a canvi d’una remuneració.

A Espanya, el període de validesa d’una marca registrada és de 10 anys, renovables indefinidament si es paguen les taxes corresponents.


PATENTS I MODELS D’UTILITAT

La patent és un dret exclusiu concedit sobre una invenció de qualsevol sector de la tecnologia. Es pot patentar tant un producte com un procés.

La protecció que es concedeix al titular de la patent s’allarga per un període de 20 anys improrrogables durant els quals el titular està facultat per decidir si la invenció por ser utilitzada per tercers i, en aquest cas, de quina forma. Un cop expirat aquest termini, la patent passa a pertànyer al domini públic.

Quan una invenció estigui protegida mitjançant una patent, només es podrà confeccionar, utilitzar, distribuir amb finalitats comercials o vendre si el titular de la patent hi ha atorgat el seu consentiment, per exemple mitjançant una llicència de patent. Així mateix, el titular de la patent pot optar per vendre el seu dret a un tercer, que es convertirà aleshores en el nou titular.

Com que són drets territorials, els drets exclusius que confereix la patent només tenen validesa en el país o la regió on s’ha concedit la patent, i de conformitat amb la normativa respectiva d’aquell país o regió.


DISSENYS INDUSTRIALS

Els dibuixos o models industrials protegeixen l’aspecte extern o estètic dels productes, ja siguin les seves característiques tridimensionals (forma o superfície) o bidimensionals (motius, línies o colors).

Són molts els productes susceptibles de ser protegits mitjançant dissenys industrials: joies, rellotges, instruments mèdics, articles de luxe, electrodomèstics, estampats tèxtils, vehicles, aparells elèctrics, etc. Els dibuixos i models industrials augmenten el valor comercial dels productes, i per tant la seva protecció no només ajuda a incrementar el rendiment del capital invertit, sinó també a fomentar el desenvolupament econòmic, la competència lleial entre empreses i les pràctiques comercials honestes.

Com es protegeixen els dissenys industrials? De la mateixa manera com en el cas de les patents i les marques, el dibuix o model industrial s’ha de registrar davant l’OEPM per a la seva protecció jurídica a Espanya.

Aquesta protecció registral és perfectament compatible amb la protecció derivada de la normativa sobre propietat intel·lectual, sempre i quan el disseny tingui per si mateix suficient creativitat i originalitat com per ser considerat una obra artística. En cas que no estigui registrat, el disseny només gaudirà d’aquest darrer tipus de protecció, sens perjudici que puguin aplicar-se també les lleis reguladores de la competència deslleial.


INDICACIONS GEOGRÀFIQUES

Les indicacions geogràfiques o denominacions d’origen són signes que protegeixen els productes d’un origen geogràfic específic, les qualitats o reputació del qual es deuen a aquell lloc d’origen. És el cas, per exemple, de productes agrícoles i vitivinícoles, les propietats dels quals estan clarament determinades per factors geogràfics com ara el clima i el terreny, tot i que també poden existir en el cas de l’artesania i els productes industrials.

Els titulars d’un dret d’indicació geogràfica estan facultats per impedir-ne l’ús a tot aquell qui no s’ajusti a les normes aplicables. Dit en altres paraules, una indicació geogràfica determinada no podrà utilitzar-se per a designar altres productes comparables no emparats.

La protecció que confereix una indicació geogràfica comprèn des de la producció fins a totes les fases de la comercialització, la presentació, la publicitat, l’etiquetatge i els documents comercials dels productes, i n’impedeix tot ús indegut, imitació o evocació. La llei prohibeix usar qualsevol indicació falsa quant a la procedència, l’origen geogràfic, la naturalesa o les característiques essencials dels productes, ja sigui en l’envàs, l’embalatge o la publicitat.COM PODEM ASSESSORAR-TE

  • Registre de la teva marca: Gestionem el procés de registre de la teva marca, coordinant-lo amb els millors agents de la propietat industrial.
  • Revisió, negociació i redacció de contractes: Preparem i revisem els teus contractes de llicència o cessió de marques, patents i dissenys industrials.
  • Conflictes entre marques: T’assessorem i t’oferim assistència lletrada davant qualsevol infracció dels teus drets marcaris.
  • Resposta a tot tipus de consultes: Formula’ns qualsevol dubte o consulta sobre propietat industrial. La resoldrem amb la major rapidesa i eficàcia, analitzant la viabilitat i el disseny de possibles accions legals. Envia’ns un email, truca’ns o contacta’ns mitjançant el formulari de contacte de la web, i t’atendrem de seguida.