POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat:                    DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS
                                   [Xavier Domènech Corbella / NIF 47105472T]

Telèfon:                      +34 606199889
Correu electrònic:      lopd@domenechcorbella.com
Pàgina web:               www.domenechcorbella.com

DADES

Com recopilem les teves dades?

Recopilem i tractem la teva informació personal, sempre amb el teu coneixement i consentiment, cada cop que formules consultes a través del nostre formulari de contacte, quan navegues per la web, o quan ens escrius o respons els nostres missatges.

Quin tipus de dades personals recopilem?

A DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS recopilem les següents categories de dades personals:

 • Nom i cognoms
 • Número de telèfon
 • Adreça de correu electrònic

Les dades personals que ens facilitis hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i t’hauràs de responsabilitzar de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’hauràs d’informar del contingut d’aquesta clàusula i obtenir el seu consentiment.

SI TENS MENYS DE 14 ANYS, NO POTS ENVIAR-NOS LES TEVES DADES PERSONALS. DEMANA ALS TEUS PARES QUE T’AJUDIN A LLEGIR AQUEST DOCUMENT I QUE T’ACLAREIXIN QUALSEVOL PREGUNTA QUE TINGUIS AL RESPECTE.

Si tens entre 14 i 17 anys, abans de facilitar-nos la teva informació personal hauràs d’haver obtingut el consentiment dels teus pares, del tutor o del teu legal representant per tal que les teves dades personals puguin ser objecte de tractament automatitzat.

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS tractem la informació que ens proporcionis, segons les funcionalitats de les quals facis ús, amb les següents finalitats:

 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitis, respondre tots els teus missatges i les teves consultes, i enviar-te pressupostos d’honoraris;

 • Emetre factures pels serveis prestats;

 • Mantenir un historial de les relacions comercials i les comunicacions que tinguem amb tu;

 • Portar la nostra comptabilitat i complir amb les nostres obligacions administratives i fiscals;

 • Enviar-te comunicacions comercials o promocionals, per mitjans electrònics o analògics, sobre els serveis de DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS. Només t’enviarem aquest tipus de comunicacions si ens has donat prèviament el teu consentiment exprés, que podràs revocar en qualsevol moment i de forma molt senzilla responent al mateix correu electrònic que t’hàgim enviat o bé escrivint-nos un nou email a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com. Mai t’enviarem publicitat d’altres empreses alienes a DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS;

 • Complir amb obligacions legals;

Quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre es mantingui la teva relació amb DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS i, un cop finalitzada, les seguirem conservant mentre no ens en sol·licitis la supressió, sempre i quan les dades segueixin sent pertinents en relació amb les finalitats per a les quals varen ser recopilades. Per exemple, si ens has autoritzat que t’enviem publicitat dels nostres serveis, retindrem les teves dades mentre persisteixi el teu consentiment.

En tot cas, conservarem les teves dades durant tot el temps que sigui necessari per complir les nostres obligacions legals, i en especial durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, les dades es tractaran únicament per a acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Un cop finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

LEGITIMACIÓ

Quina és la base legal per al tractament de les teves dades?

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre tu, t’informarem de si la comunicació de les teves dades personals a DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS és un requisit legal o contractual, i de si estàs obligat a proporcionar les dades personals, així com de les possibles conseqüències de no fer-ho.

En cas que ens proporcionis les teves dades per tal que nosaltres puguem facturar els serveis que t’hàgim prestat, la base legal per al tractament de les teves dades és l’execució del contracte corresponent.

Si ens facilites les teves dades per comunicar-te amb nosaltres a través de les nostres vies i formularis de contacte, la base legal per al tractament és el teu propi consentiment.

Igualment, està basat en el teu consentiment el tractament de les teves dades que realitzem amb les finalitats de respondre tots els teus missatges i consultes.

L’oferta prospectiva dels nostres serveis està basada en el consentiment que t’haurem sol·licitat prèviament i que podràs retirar en qualsevol moment, sense que en cap cas la retirada del teu consentiment condicioni l’execució de qualsevol contracte que tinguem en vigor.

Estàs obligat a facilitar les dades que et sol·licitem?

Quan la base legal que ens legitima per a tractar les teves dades sigui el teu propi consentiment, per regla general no estaràs obligat a facilitar-nos les teves dades personals. No obstant això, tingues en compte que només podrem prestar-te els serveis sol·licitats (per exemple, respondre les teves consultes o enviar-te pressupostos d’honoraris) si ens proporciones algunes dades que considerem necessàries per a aquestes finalitats, i que podràs identificar clarament en els nostres formularis perquè estan marcades amb un asterisc (*). Si no ens facilites aquestes dades requerides, probablement no podrem prestar-te els serveis sol·licitats o haurem de prestar-los de forma incompleta.

El teu consentiment ha de ser lliure, específic, informat i inequívoc, i l’has d’atorgar mitjançant una acció positiva i afirmativa, sense cap tipus de pressió i sabent què estàs consentint. En conseqüència, per complir aquests requisits de manera clara i inequívoca, quan sol·licitem el teu consentiment a través del formulari de contacte de la nostra web, inclourem un resum amb informació bàsica sobre protecció de dades, un enllaç a aquesta Política de Privacitat i una casella que hauràs de marcar expressament. Et recomanem que llegeixis tota aquesta informació abans de prestar el teu consentiment. Mantindrem un registre de tots els consentiments que hagis prestat en aquest sentit.

Quan la base legal que ens legitima per a tractar les teves dades sigui l’execució d’un contracte, ens hauràs de facilitar les dades requerides per tal de complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació (per exemple, per emetre factures amb el contingut establert legalment).

És possible revocar el teu consentiment?

Per descomptat. En aquells casos en què ens hagis autoritzat a tractar la teva informació personal, podràs revocar el teu consentiment en qualsevol moment enviant una comunicació a DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS indicant-nos específicament el consentiment que vols revocar. Pots fer-ho a través del formulari de contacte de la nostra web o escrivint-nos a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com. Tingues en compte que la revocació del teu consentiment no afecta a la legalitat del tractament de dades basat en teu consentiment que hàgim realitzat abans de la referida revocació, així com tampoc al tractament de dades que puguem realitzar sobre altres bases legals, com per exemple un interès legítim o l’execució d’un contracte.

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Mai compartim les teves dades personals amb tercers aliens a DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS, llevat que sigui necessari per a prestar-te els serveis que ens hagis sol·licitat. En conseqüència, les dades que enviem a tercers s’utilitzaran únicament per tal que puguem oferir-te els nostres serveis. En cada activitat de tractament específica et detallarem les categories de tercers que accedeixen a les teves dades.

Quan correspongui, i sempre de conformitat amb la legislació vigent, podem intercanviar les teves dades amb les següents categories de destinataris:

 • Amb proveïdors de serveis que duguin a terme funcions específiques per a DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS. En aquesta categoria estan inclosos, per exemple, els gestors que porten la nostra comptabilitat i fiscalitat, auditors, entitats bancàries, o els tècnics informàtics encarregats del desenvolupament web i l’estratègia digital de les nostres plataformes online. En tot cas, hem signat el corresponent contracte d’encarregat del tractament amb cada un dels proveïdors externs als quals comuniquem dades personals, per tal que només puguin tractar-les seguint les nostres instruccions i per a les finalitats estrictament necessàries.

 • Amb òrgans judicials, amb les autoritats tributàries, administratives o d’algun altre tipus, en cas que per imperatiu legal estiguem obligats a compartir les teves dades amb ells (per exemple, en cas de litigi o en resposta a una petició d’una autoritat tributària).

Es transferiran les teves dades a tercers països?

Rotundament, no. A DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS no transferirem les teves dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS estem tractant dades personals sobre tu, o no.

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i si ho fas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions, o per complir les nostres obligacions legals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS deixarà de tractar-les, excepte en cas d’obligació legal o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En cas que haguessis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, com per exemple per autoritzar-nos a enviar-te publicitat sobre els nostres serveis, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Igualment, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets.

A continuació et detallarem una mica més quins són els teus drets i com pots exercir-los.

Dret d’accés: què és i com pots exercir-lo?

El dret d’accés significa que pots sol·licitar-nos en qualsevol moment la confirmació de si estem tractant o no dades personals sobre tu, i, en cas que així sigui, nosaltres estem obligats a comunicar-te la següent informació:

 • Quines són aquestes dades;

 • Per a quines finalitats les estem tractant;

 • Possibles comunicacions, cessions o transferències de les teves dades a tercers;

 • Termini previst de conservació;

 • L’existència del teu dret a sol·licitar-nos la rectificació o supressió de les teves dades personals o la limitació del seu tractament, o a oposar-te al referit tractament;

 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control;

 • En cas que les dades personals no les haguéssim obtingut a través de tu mateix/a, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;

 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a tu.

Pots exercir aquest dret i, per tant, sol·licitar-nos tota la informació indicada més amunt, de la següent forma:

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret d’accés que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

Rebràs la nostra resposta en el termini màxim d’un mes. Si no ens indiques el contrari, t’enviarem una còpia de les teves dades personals per mitjans electrònics, en un document adjunt al correu electrònic mitjançant el qual responguem la teva sol·licitud. Si ho prefereixes, pots demanar-nos que t’enviem la còpia per correu postal, ja sigui en un document imprès o en suport CD.

No et cobrarem res per proporcionar-te una còpia amb la teva informació personal, llevat que la sol·licitud sigui manifestament infundada o excessiva. Si sol·licites una altra còpia d’aquesta informació o ens envies sol·licitud d’accés de forma reiterada, podrem cobrar-te les despeses administratives raonables o fins i tot denegar les teves ulteriors sol·licituds, sempre que la llei ens autoritzi a fer-ho, i en tot cas comunicant-te els motius de la denegació amb la màxima transparència.

Dret de rectificació: què és i com pots exercir-lo?

Tens dret a obtenir, en un termini màxim d’un mes des del moment en què rebem la teva sol·licitud, la rectificació de les teves dades personals inexactes o incompletes, per exemple en el cas que hi hagués errors, faltes ortogràfiques, canvis en les dades recollides, etc. En cas que haguéssim compartit les teves dades amb tercers, els instarem a rectificar-les en el sentit que tu ens hagis indicat, llevat que resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat. Si escau, també et comunicarem a quins tercers hem facilitat les teves dades personals inexactes o incompletes.

Pots exercir aquest dret i, per tant, instar-nos a rectificar les teves dades personals, de la següent forma:

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret de rectificació que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

Dret de supressió: què és i com pots exercir-lo?

Aquest dret també és conegut com el “dret a l’oblit”. En determinades circumstàncies, tens dret a sol·licitar-nos que suprimim o eliminem de forma definitiva les teves dades personals quan, per exemple, aquestes ja no siguin pertinents o necessàries en relació amb les finalitats per a les quals varen ser recollides o tractades d’una altra manera, quan retiris el consentiment en què es basa el tractament de les teves dades (llevat que hi hagi un altre fonament jurídic que en justifiqui el tractament), quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, etc.

En cas que haguéssim comunicat les teves dades personals a tercers i estiguéssim obligats, en virtut d’allò establert en el paràgraf anterior, a suprimir aquestes dades, farem tot el possible per a adoptar mesures raonables per tal d’informar els responsables que estiguin tractant les teves dades personals de la teva sol·licitud de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica d’aquestes.

Pots exercir aquest dret i, per tant, instar-nos a suprimir les teves dades personals, de la següent forma:

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret de supressió que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

Obtindràs la nostra resposta en un termini màxim d’un mes des del moment en què rebem la teva sol·licitud.

Dret d’oposició: què és i com pots exercir-lo?

El dret d’oposició és el que et faculta a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, al fet que les teves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en la satisfacció dels nostres interessos legítims, o quan els estiguéssim tractant per a complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que ens hagin estat conferits. En aquests casos, estem obligats a atendre la teva sol·licitud d’oposició i deixar de tractar les teves dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats que haguessis adduït, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

En cas que estiguéssim tractant les teves dades personals amb finalitats de màrqueting directe, estem obligats a atendre la teva sol·licitud d’oposició i deixar de tractar les teves dades personals immediatament.

Si les teves dades personals fossin tractades amb finalitats estadístiques, d’investigació científica o històrica, també tindràs dret, per motius relacionats amb la teva situació particular, a oposar-te al tractament de les referides dades, llevat que sigui necessari per a complir una missió realitzada per raons d’interès públic.

Pots exercir aquest dret i, per tant, instar-nos a cessar en el tractament de les teves dades personals, de les següents formes:

 • Mitjançant el link de “baixa” en comunicacions comercials: En cas que la teva sol·licitud d’oposició es refereixi a l’enviament de newsletter publicitaris per part nostra, podràs exercir el teu dret de forma molt senzilla i ràpida tot clicant sobre el link de “baixa” habilitat en el propi email de la newsletter. En fer clic sobre aquell enllaç, immediatament deixarem de tractar les teves dades personals amb finalitats publicitàries.

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret d’oposició que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

En el primer cas, la teva sol·licitud serà atesa immediatament. En el segon supòsit, obtindràs la nostra resposta a la teva petició d’oposició en un termini màxim d’un mes des del moment en què rebem la teva sol·licitud.

Dret a la portabilitat de les dades: què és i com pots exercir-lo?

El dret a la portabilitat de les dades és una forma avançada del dret d’accés i significa que pots demanar-nos que t’enviem una còpia de les teves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica (per exemple, un CD de dades). Es tracta d’un dret que pots exercir quan es compleixen aquests tres supòsits:

 • Quan el tractament es realitzi per mitjans automatitzats (és a dir, sense intervenció humana);

 • Quan el tractament es basi en el teu consentiment previ o en un contracte;

 • Quan ho sol·licitis respecte a les dades que ens hagis proporcionat i que t’afectin, incloses les dades derivades de la teva pròpia activitat.

Aquest dret no és aplicable, per exemple, a les dades de terceres persones que ens hagis facilitat, o a les dades sobre tu que ens hagués aportat un tercer i no pas tu mateix/a.

El dret a la portabilitat implica també que pots sol·licitar-nos que enviem les teves dades personals a un altre responsable del tractament en nom teu, sense necessitat que haguem d’enviar-te’ls prèviament a tu, sempre que sigui tècnicament possible.

Pots exercir aquest dret i, per tant, instar-nos a enviar-te una còpia estructurada de les teves dades personals (per exemple, en suport CD), de la següent forma:

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret a la portabilitat que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

Obtindràs la nostra resposta en un termini màxim d’un mes des del moment en què rebem la teva sol·licitud.

Dret a limitar el tractament de les teves dades: què és i com pots exercir-lo?

La limitació del tractament significa que, a petició teva, no aplicarem a les teves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien. Dit d’una altra manera, només podrem seguir guardant-les, però no podrem realitzar-hi cap altra activitat de tractament fins que es donin determinades circumstàncies que esmentarem més endavant.

Pots sol·licitar-nos la limitació de les teves dades en els següents casos:

 • Quan hagis exercit els drets de rectificació o oposició, mentre nosaltres estiguem analitzant si és procedent atendre la teva sol·licitud, és a dir, mentre verifiquem l’exactitud de les teves dades o els nostres motius legítims per tractar-les.

 • Quan el tractament sigui il·lícit (és a dir, contrari a allò previst en el Reglament General de Protecció de Dades), la qual cosa determinaria l’eliminació de les teves dades, però prefereixes que en limitem el tractament en lloc d’esborrar-les completament.

 • Quan ja no necessitem tractar les teves dades personals —la qual cosa també en determinaria la necessitat d’esborrar-les— però prefereixes sol·licitar-ne la limitació en lloc de la supressió perquè les necessites per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan s’hagi limitat el tractament de les teves dades personals només podrem tractar-les (excepte per a la seva conservació) amb el teu previ consentiment o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o quan sigui necessari per a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la UE o d’un determinat Estat membre. Per descomptat, si has obtingut la limitació del tractament, estem obligats a informar-te abans de l’aixecament de la referida limitació, si escau.

Si haguéssim compartit les teves dades personals amb tercers, els notificarem la limitació del tractament que hagis sol·licitat, llevat que resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

Pots exercir aquest dret i, per tant, sol·licitar-nos que limitem el tractament de les teves dades personals, de la següent forma:

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

Obtindràs la nostra resposta en un termini màxim d’un mes a comptar des del moment en què rebem la teva sol·licitud.

Dret a retirar el consentiment prestat: què és i com pots exercir-lo?

De la mateixa forma com ens has donat el teu consentiment perquè tractem determinades dades teves (per exemple, amb finalitats de màrqueting), en qualsevol moment podràs retirar aquest consentiment i deixar-lo sense efecte, si ho consideres oportú. D’aquesta forma, deixarem de realitzar aquella activitat concreta per a la qual ens havies donat el teu consentiment inicialment, llevat que hi hagi raons que justifiquin la continuïtat del tractament de les teves dades per a aquelles finalitats, i en cas que així sigui, lògicament, t’ho comunicaríem de forma motivada.

Cada cop que sol·licitem el teu consentiment, per exemple per autoritzar-nos a enviar-te comunicacions comercials sobre els nostres serveis, t’informarem del teu dret a retirar-lo en qualsevol moment i de forma senzilla. Serà tan fàcil retirar el consentiment com prestar-lo.

En qualsevol cas, la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pots exercir aquest dret i, per tant, retirar el consentiment que ens vas donar prèviament per al tractament de les teves dades personals, de les següents formes:

 • A través del link de “baixa” habilitat en el propi email de les newsletters: En fer clic sobre aquell enllaç, immediatament deixarem de tractar les teves dades personals amb finalitats publicitàries, la qual cosa equival a oferir-te la possibilitat de retirar el teu consentiment per deixar de rebre publicitat dels nostres productes i serveis. És el mateix sistema que t’oferim per tal que puguis exercir el dret d’oposició al tractament de les teves dades amb finalitats publicitàries.

 • Per correu electrònic: Descarrega’t el formulari d’exercici del dret a retirar el consentiment que trobaràs al lloc web de l’AEPD (agpd.es), o demana’ns que te l’enviem. Omple’l i envia’ns-el a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, adjuntant també una còpia del teu document nacional d’identitat.

Si vols fer-ho de forma més fàcil i ràpida, sense haver de descarregar-te ni emplenar cap formulari, simplement envia’ns un correu electrònic, des de l’adreça de correu electrònic amb la qual ja hàgim intercanviat comunicacions, identifica’t degudament i indica’ns la teva voluntat de retirar el consentiment, així com aquelles finalitats concretes de tractament per a les quals vols retirar-lo (per exemple, per a l’enviament de comunicacions comercials).

Dret a reclamar davant l’autoritat de control: què és i com pots exercir-lo?

A DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS ens esforcem per protegir la teva privacitat. Si creus que no ho estem fent prou bé o de forma suficient, o si tens qualsevol queixa sobre com tractem les teves dades personals, t’animem a posar-te en contacte amb nosaltres via email, per telèfon, whatsapp o a través del formulari de contacte de la web.

No obstant això, si consideres que els teus drets han estat vulnerats i que el tractament de les teves dades personals infringeix el Reglament General de Protecció de Dades, tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control del teu país, sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial que puguis interposar.

A Espanya, pots exercir aquest dret posant-te en contacte amb la següent autoritat de control:

Nom:                       Agencia Española de Protección de Datos

Adreça postal:         C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (España)

Telèfon(s):               +34 901 100 099 / +34 912 663 517

Pàgina web:             www.agpd.es

Si resideixes fora d’Espanya pots adreçar-te també a l’autoritat de protecció de dades competent en el teu país.

MESURES DE SEGURETAT

Com protegim les teves dades personals?

A DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS ens prenem la seguretat i la confidencialitat de les teves dades personals molt seriosament, i per això estem compromesos a adoptar totes les mesures de seguretat necessàries a fi de garantir la integritat de la informació personal que ens proporcionis, permetre’n la recuperació en cas d’incidents i evitar usos indeguts, pèrdues o accessos no autoritzats.

Les mesures de seguretat poden variar en funció de les característiques dels tractaments, del tipus de dades tractades o de la tecnologia disponible en cada moment. Nosaltres apliquem mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tenint en compte els riscos que presenti cada tractament de dades com a conseqüència de la possible destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Vetllem en tot moment per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels nostres sistemes i serveis de tractament. Igualment, verifiquem i avaluem regularment l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que hem implantat per a garantir la seguretat del tractament.

No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com internet no és inexpugnable i poden haver-hi actuacions doloses de tercers, si bé DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquest tipus d’actuacions.

Si sospites que pot estar produint-se un ús indegut de les teves dades personals o un accés no autoritzat, siusplau fes-nos-ho saber immediatament per tal que puguem prendre mesures. Pots escriure’ns a la nostra adreça de correu electrònic lopd@domenechcorbella.com, trucar-nos per telèfon al +34606199889 o escriure’ns per Whatsapp al mateix número de telèfon.

MISCELÀNIA

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web de DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS pot contenir enllaços a altres pàgines web que pertanyen i són gestionades per tercers. Totes elles disposen de les seves pròpies polítiques de privacitat, de cookies i condicions  d’ús, de forma que DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS no assumeix cap responsabilitat pel contingut d’aquestes polítiques, per la forma com aquests tercers compleixen les seves obligacions en matèria de protecció de dades, així com pels continguts i la informació facilitada en aquests llocs web. En conseqüència, recomanem que llegeixis i revisis amb atenció la política de privacitat i cookies i les condicions d’ús de cada lloc web que visitis.

Enllaços a xarxes socials

El lloc web de DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS pot incloure plugins de xarxes socials (com per exemple els botons de Facebook o Instagram) vinculats a llocs web de tercers. L’ús dels plugins es regeix per la política de privacitat i les condicions d’ús del proveïdor extern que les ha proporcionat.

Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i a la seva absoluta discreció, els termes d’aquesta Política de Privacitat. Qualsevol modificació d’aquesta Política de Privacitat es realitzarà complint escrupolosament totes i cada una de les obligacions en matèria de protecció de dades que ens imposa la legislació vigent, i en particular el Reglament General de Protecció de Dades. Per això, et recomanem que consultis el contingut de la nostra Política de Privacitat cada cop que accedeixis a la nostra web, de manera que puguis conèixer totes aquelles actualitzacions o canvis introduïts. Al final d’aquest document trobaràs la data de la darrera actualització. Si els canvis introduïts fossin substancials o afectessin directament els teus drets o la forma com tractem les teves dades personals, ens posarem en contacte amb tu per comunicar-te’ls directament i, si escau, sol·licitar de nou el teu consentiment.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador quan accedeixes a determinades pàgines web. Les cookies permeten per exemple que una pàgina web emmagatzemi i recuperi informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip, facilitant que la referida web pugui oferir-li opcions personalitzades la pròxima vegada que l’usuari la visiti. En funció de la informació que continguin i de la forma com s’utilitzi l’equip, les cookies poden utilitzar-se per a reconèixer l’usuari, per analitzar el tràfic o amb finalitats publicitàries i de màrqueting.

La majoria de llocs web utilitza cookies i aquestes no t’identifiquen ni són perjudicials per al teu ordinador o dispositiu mòbil. De fet, les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament d’internet, gràcies als grans avantatges que aporten en la prestació de serveis interactius, com per exemple quan s’utilitzen per a gestionar la teva sessió d’usuari (reduint el número de vegades que has d’introduir la teva contrasenya), per millorar els serveis oferts, o per adequar els continguts d’un lloc web a les teves preferències.

Generalment, l’usuari pot comprovar o modificar el tipus de cookies que accepta a través de la configuració del seu navegador, tal i com mostrarem més endavant. Tu decideixes si permets o no les cookies, però si optes per no permetre-les, aleshores cal que les bloquegis en el teu navegador.

Tipologia de cookies i finalitats d’ús

Segons l’AEPD (www.agpd.es), les cookies poden classificar-se, en funció del seu origen, entre els següents tipus:

 • Cookies pròpies: Són gestionades pel domini al qual l’usuari accedeix i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

 • Cookies de tercer: Són enviades a l’equip de l’usuari des d’un equip o domini diferent al que s’accedeix.

Igualment, segons el temps que romanen activades en l’equip terminal de l’usuari, podem distingir entre els següents tipus de cookies:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen utilitzar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p. ex. una llista de productes adquirits).

 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Segons la seva finalitat, podem parlar de:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi existeixin, com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des de la qual s’accedeix al servei, etc.

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al seu responsable el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en la medició de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, a fi d’introduir-hi millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que en fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.

 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

 • Cookies de xarxes socials externes: Són aquelles que s’utilitzen per tal que els usuaris d’un lloc web puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (per exemple Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, etc.) i que es generen únicament per als usuaris de les referides xarxes socials. Les seves condicions d’ús i la informació recopilada es regula per la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

El lloc web de DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS utilitza únicament cookies estrictament necessàries, i en particular:

 • Cookies tècniques i de personalització: Són necessàries per tal que puguis navegar per la nostra web correctament i accedir a totes les seccions sense problemes. Permeten obrir les diferents pàgines de la web, gestionar els comentaris del blog, accedir al formulari de contacte i utilitzar-lo, o configurar l’idioma amb el qual vols veure els continguts de la web. Aquestes cookies són essencials per al funcionament de la pàgina web, i si es desactiven mitjançant el bloqueig de cookies en les opcions del navegador podria impedir el funcionament correcte d’algunes funcionalitats de la web.

Com pots eliminar o desactivar les cookies?

Tens la possibilitat de configurar les opcions del teu navegador perquè t’avisi de la recepció de cookies i per a permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip. També pots consultar el menú d’Ajuda del navegador per trobar instruccions al respecte. En qualsevol moment podràs escollir quines cookies vols que funcionin en aquest lloc web, però tingues en compte que en desactivar cookies, alguns dels serveis de la web podrien deixar de funcionar.

Consulta les instruccions i manuals del teu navegador per ampliar aquesta informació:

Igualment, tens l’opció d’activar:

 • La navegació privada, mitjançant la qual el teu navegador deixarà de guardar l’historial de navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i altra informació de les pàgines que visites, etc.

 • La funció de no rastrejar, per la qual el navegador demanarà als llocs web que visitis que no rastregin els teus hàbits de navegació per a, per exemple, mostrar-te publicitat del teu interès en els referits llocs web.

Pots revocar el teu consentiment per a l’ús de cookies en el teu navegador a través de les indicacions anteriors o a través de la instal·lació d’un sistema de rebuig (“opt-out”) en el teu navegador web.

Qualsevol acció que no sigui el bloqueig de les cookies a través dels mecanismes indicats implica que n’autoritzes l’ús. En tot cas, la desactivació, el bloqueig o l’eliminació posterior de les cookies de Google Analytics, a través dels corresponents paràmetres del teu navegador, no afectarà l’accés a aquest lloc web.

Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies

DOMÈNECH CORBELLA – SERVEIS JURÍDICS pot modificar aquesta Política de Cookies en funció de noves exigències legislatives o reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar la referida política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o les autoritats europees en matèria de protecció de dades.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies es comunicarà a l’usuari mitjançant un avís informatiu al lloc web.

Si vols més informació sobre l’ús que fem de les cookies emprades en el nostre lloc web, pots enviar-nos un email lopd@domenechcorbella.com.

 

Última actualització: 25 de maig de 2018