Noms de domini

QUÈ SÓN ELS NOMS DE DOMINI

Els noms de domini són signes distintius propis de la nova era digital, utilitzats principalment per a identificar empreses, particulars i altres operadors a internet. Hi ha dominis genèrics de nivell superior (com els més tradicionals .com, .net, .org, .info o .biz) i dominis de nivell superior corresponents a codis de països (per exemple .es, .fr, .de o .us).

Per evitar la saturació dels noms de domini tradicionals, la ICANN (Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números), l’organisme encarregat d’adjudicar les adreces d’URL, va decidir implantar noves extensions de dominis de primer nivell i ampliar d’aquesta manera el mercat de dominis a noves extensions genèriques (.website, .club, .media, .hotel, .web, .shop, .online, etc.), geogràfiques (.paris, .barcelona, .madrid, .nyc, etc.) o relatives a marques registrades (.sony, .ferrari, etc.).

L’ampliació del mercat dels noms de domini, com era d’esperar, ha augmentat la conflictivitat i les disputes relatives a aquests signes. Els noms de domini solen emprar-se com a identificadors comercials, i en ocasions entren en conflicte amb altres identificadors comercials preexistents —principalment, marques i noms comercials—, o fins i tot amb noms de personalitats de rellevància pública.


RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Per a combatre l’ús fraudulent dels noms de domini, la ICANN, sota iniciativa de l’OMPI, va adoptar la Política Uniforme de Resolució de Controvèrsies en matèria de Noms de Domini (Política Uniforme o UDRP), un sistema més ràpid, eficaç i econòmic que la via judicial. La UDRP s’aplica a controvèrsies relatives a noms de domini quan:

  • El nom de domini és idèntic o similar fins al punt de crear confusió respecte una marca de productes o de serveis sobre la qual el demandant té drets; i
  • El demandat no té drets o interessos legítims respecte el nom de domini; i
  • El nom de domini ha estat registrat i s’utilitza de mala fe.

A Domènech Corbella – Serveis Jurídics tenim una àmplia experiència en la resolució de conflictes relatius a noms de domini, ja sigui a l’hora de defensar els dominis dels quals el client n’és el titular de forma legítima, o quan es tracta de reprimir totes aquelles conductes de tercers que, mitjançant el registre fraudulent de noms de domini, vulnerin els drets de marca o altres signes distintius dels nostres clients. Hem assessorat a conegudes marques registrades en sectors com el dels cosmètics, el tèxtil, l’alimentació i les begudes, representant-les en tot tipus de conflictes relatius als noms de domini.


COM PODEM ASSESSORAR-TE

  • Recuperació de dominis: Si un tercer ha registrat algun domini tot vulnerant els teus drets legítims (marques, noms comercials o altres signes distintius), nosaltres t’ajudem a recuperar el domini mitjançant qualsevol de les següents vies:
  1. Negociació amb qui hagi registrat el domini en qüestió (és l’opció més eficaç, ràpida i econòmica)
  2. Assistència lletrada davant la OMPI o altres instàncies internacionals de solució de controvèrsies relatives a noms de domini
  3. Assistència lletrada en procediments judicials davant la jurisdicció ordinària
  • Defensa dels teus dominis: De vegades els titulars legítims de noms de domini reben pressions perquè acabin cedint-los a altres empreses o particulars interessats en adquirir-lo. Si és el teu cas, nosaltres t’assessorarem i defensarem els teus interessos davant totes les instàncies rellevants per tal que puguis mantenir els teus dominis.

  • Assessorament en tot tipus de consultes sobre dominis: Formula’ns qualsevol consulta relativa als teus noms de domini o les teves marques. També podem fer un seguiment de la validesa i la vigència dels teus noms de domini o els dels teus competidors.