eCommerce

COMERÇ ELECTRÒNIC I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La societat digital ha donat lloc a l’aparició de noves problemàtiques jurídiques derivades de les noves tecnologies:

  • Comerç i contractació online
  • Protecció de dades personals
  • Signatura electrònica
  • Condicions generals de la contractació
  • Serveis i continguts web
  • Protecció del consumidor a internet
  • Dret a l’honor i llibertat d’expressió a la xarxa

Si la teva empresa presta serveis a través d’internet, Domènech Corbella – Serveis Jurídics és el teu aliat perquè puguis actuar a la xarxa amb la certesa d’estar fent les coses bé des del punt de vista legal. Oferim un assessorament integral i de qualitat en tots els àmbits rellevants per al teu negoci online. Som especialistes en noves tecnologies i coneixem a la perfecció els aspectes legals dels nous models de negoci.

En matèria de protecció de dades personals, és important recordar que des del 25 de maig de 2018 regeix el Reglament General de Protecció de Dades Personals (“RGPD”), una norma d’aplicació directa a tota la Unió Europea, que substitueix l’anterior LOPD i el reglament de desenvolupament. El RGPD introdueix una sèrie de canvis i novetats, als quals s’han d’adaptar totes les empreses i persones que realitzin tractaments de dades personals. Entre els canvis i novetats destaquen els relatius a la informació que s’ha de facilitar a les persones interessades en el moment de solicitar-los les dades, el dret a l’oblit, o la portabilitat de dades, entre d’altres.

Vetllarem perquè el teu negoci compleixi amb tota la normativa rellevant en matèria d’eCommerce i de protecció de dades personals, de forma que la teva empresa pugui operar a internet amb totes les garanties jurídiques.


COM PODEM ASSESSORAR-TE

  • Revisió, negociació i redacció de contractes: Condicions generals i condicions d’ús de webs per a la venda online, avisos legals en pàgines web, contractes d’allotjament de llocs web, contractes relatius a software i bases de dades electròniques, disseny del procés de contractació online, disseny de pàgines web, etc.
  • Compliment de la normativa de protecció de dades personals: Adaptació i assessorament en el compliment de les noves normes en matèria de protecció de dades personals, derivades del Reglament General de Protecció de Dades Personals adoptat per la Unió Europea. Redacció de contractes d’encarregat del tractament. Redacció de clàusules de protecció de dades personals i polítiques de privacitat. Assessorament en l’aplicació de les mesures de seguretat exigides legalment.
  • Assessorament en tot tipus de consultes sobre eCommerce: Formula’ns qualsevol consulta relativa al compliment de la normativa sobre comerç electrònic i a l’estatut jurídic dels prestadors de serveis de la societat de la informació, signatura electrònica, protecció de dades personals i polítiques de privacitat, publicitat no desitjada per mitjans electrònics, aspectes legals relatius al disseny de portals web, problemàtica relativa a l’ús de xarxes socials a internet, administració electrònica, procediments electrònics davant les autoritats regulatòries, etc.