Drets d’imatge

QUÈ SÓN ELS DRETS D’IMATGE

L’ús d’imatges d’altres persones és avui dia un fenomen molt estès, especialment a internet i en les xarxes socials, ja sigui amb finalitats privades o comercials (publicitàries, de màrqueting, etc.), i afecta tant a personatges públics (futbolistes, actors, cantants, etc.) com a persones anònimes. Aquesta pràctica, tot i ésser molt generalitzada, no ens ha de fer oblidar que el dret d’imatge és un dret fonamental protegit per la Constitució espanyola i regulat en la Llei Orgànica sobre protecció civil al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

El dret d’imatge, segons ha manifestat el Tribunal Constitucional, consisteix en la facultat que té cada persona d’impedir l’obtenció, la reproducció o la publicació de la pròpia imatge per part d’un tercer, sigui quina sigui la finalitat (informativa, comercial, científica, cultural, etc.) perseguida per qui la capta o difon.

D’acord amb la llei, doncs, totes aquestes obtencions, reproduccions o publicacions, efectuades sense el consentiment del titular del dret, poden constituir una infracció, i en conseqüència, podrien ser objecte de demanda o reclamació.


USOS PERMESOS

Tot i que la regla general imposa l’obligació d’obtenir el consentiment de totes aquelles persones la imatge de les quals es vulgui utilitzar, hi ha certes excepcions a aquesta regla, com per exemple quan es tracta de:

  • Personatges públics, quan la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts al públic.
  • Caricatures de personatges públics, d’acord amb l’ús social.
  • Informació gràfica sobre un esdeveniment o acte públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

En la resta de casos, quan s’utilitzi la imatge d’un tercer, sigui quina sigui la finalitat, caldrà obtenir-ne el consentiment. La millor forma d’obtenir-lo és mitjançant la signatura d’un contracte de cessió de drets d’imatge, en el qual s’especificaran les condicions de la referida cessió (durada, lloc, finalitat, usos permesos, remuneració o gratuïtat).


COM PODEM ASSESSORAR-TE

  • Revisió, negociació i redacció de contractes: Preparem i revisem els teus contractes de cessió de drets d’imatge, ja sigui per a una campanya publicitària, per a l’elaboració d’una pàgina web, etc.
  • Procediments judicials: El nostre assessorament és integral. Si has d’acudir als tribunals per qualsevol litigi relatiu a la protecció dels teus drets d’imatge, a l’honor i a la intimitat personal i familiar, t’acompanyarem i et representarem al llarg de tot el procés.
  • Assessorament en tot tipus de consultes: Formula’ns qualsevol consulta relativa a drets d’imatge. T’assessorem sobre la conveniència de signar contractes de cessió d’aquests drets quan vulguis utilitzar la imatge d’un tercer, o sobre la viabilitat d’exercir accions —ja siguin judicials o extrajudicials— contra tercers davant d’una possible infracció dels teus drets d’imatge. T’assessorem també en qualsevol qüestió relativa al dret a l’honor i als drets a la intimitat personal i familiar.