Dret publicitari

REGULACIÓ LEGAL DE LA PUBLICITAT

La normativa en matèria de publicitat a Espanya es troba dispersa en vàries lleis, des de la Llei General de Publicitat fins a la legislació sobre competència deslleial, comerç electrònic o drets de consumidors i usuaris, passant per normes que tenen per objecte la regulació de la publicitat de productes o serveis concrets (begudes alcohòliques, tabac, medicaments, etc.).

La llei prohibeix, entre d’altres, els següents tipus de publicitat:

 • Publicitat enganyosa
 • Publicitat denigratòria
 • Publicitat subliminal
 • Publicitat comparativa il·lícita
 • Publicitat agressiva
 • Publicitat contrària a altres lleis de l’ordenament jurídic

Els particulars i les empreses que vulguin fer valer els seus drets en assumptes relatius a la publicitat poden optar per acudir a la via judicial o bé als sistemes d’autoregulació. En matèria publicitària, és recomanable solucionar les controvèrsies mitjançant els canals que ofereix l’autoregulació, ja que són més ràpids i econòmics que la justícia ordinària. El principal exemple el trobem en Autocontrol.


ELS SISTEMES D’AUTORREGULACIÓ: AUTOCONTROL

A diferència del que succeeix en altres disciplines, en matèria de publicitat esdevé cabdal el sistema d’autoregulació articulat al voltant d’Autocontrol, l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial. Els principals anunciants (empreses nacionals i multinacionals), agències i mitjans de comunicació confien en Autocontrol per a la tramitació i resolució de reclamacions per publicitat il·lícita presentades ja sigui per altres empreses competidores, per associacions de consumidors o pels propis consumidors a títol individual. Autocontrol té actualment més de 450 membres directes i 4.000 d’indirectes, i reuneix a més del 70% de la inversió publicitària a Espanya.

El sistema d’autoregulació publicitària d’Autocontrol té grans avantatges respecte de la via judicial. Es tracta d’un sistema de resolució de controvèrsies molt més ràpid i econòmic, ja que en tan sols unes setmanes després de presentar una reclamació és possible obtenir-ne una resolució definitiva i, si escau, la retirada de la publicitat denunciada quan aquesta hagi estat considerada il·lícita pel Jurat de la Publicitat.


COM PODEM ASSESSORAR-TE

El dret publicitari és un dels pilars del bufet Domènech Corbella – Serveis Jurídics. La nostra dilatada experiència en aquest àmbit ens converteix en una referència en l’assessorament legal sobre publicitat. El nostre assessorament inclou:

 • Revisió, negociació i redacció de contractes: Preparem i revisem els teus contractes de publicitat (màrqueting, difusió, patrocinis, encàrrecs d’obres publicitàries, contractació audiovisual, etc.).
 • Copy advice: Servei de consulta prèvia mitjançant el qual t’assessorem sobre la correcció deontològica i legal de materials i campanyes publicitàries, ja siguin les teves pròpies o dels teus competidors, així com de l’etiquetatge de productes o de promocions publicitàries online abans de la seva emissió.
 • Procediments davant Autocontrol i Farmaindustria: Presentació, davant Autocontrol, de reclamacions per publicitat il·lícita, oposicions a reclamacions i formulació de recursos d’alçada. En el cas de publicitat de medicaments, el nostre assessorament també comprèn els procediments davant de Farmaindustria.
 • Procediments judicials: Assessorament integral i assistència lletrada davant dels tribunals de justícia per assumptes en matèria de publicitat.
 • Promocions: Redacció de bases promocionals i assessorament en matèria de protecció de dades personals en les teves activitats promocionals.
 • Resposta a tot tipus de consultes: Formula’ns qualsevol consulta sobre publicitat, com per exemple sobre l’adequació de les teves campanyes publicitàries a la normativa legal i deontològica, la viabilitat d’interposar accions judicials contra un competidor per publicitat il·lícita, la regulació de la publicitat en sectors específics com el dels medicaments o de les begudes alcohòliques, etc. Envia’ns un email, truca’ns o escriu-nos a través del formulari de contacte de la web i t’atendrem de seguida.